bg

11-04-2018 Themabijeenkomst: Elkaar helpen na verlies van een dierbare door zelfdoding

Gepubliceerd op: 21 maart 2018

Het is ontzettend moeilijk woorden te vinden voor een ingrijpende gebeurtenis zoals het verliezen van een dierbare door zelfdoding. Je kunt je erg eenzaam voelen in je verdriet. Ook het in de steek gelaten voelen of het ervaren van schuldgevoelens maakt dat het lijkt of je nergens terecht kunt met je verdriet.

Van Kessel uitvaartverzorging, Lianne Voncken Verliesbegeleiding en Therapiepraktijk Amiant organiseren een

Thema-avond: Rouw na verlies van een dierbare door zelfdoding

Waarbij we de heer Manu Keirse hebben uitgenodigd.

Hij is op het vlak van rouwverwerking een autoriteit: zijn lezingen raken mensen

en zijn boeken zijn bestsellers. Hij is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde

en deeltijds hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven.

Het verdriet van het verlies van een dierbare is voor iedereen anders, rouwreacties zijn persoonlijk, iedereen rouwt op zijn eigen manier. Op deze avond kijken we samen hoe we elkaar kunnen helpen, welke rouwreacties er zijn na verlies van een dierbare en welke na verlies van een dierbare door zelfdoding? Welke behoefte is er bij de nabestaanden, welke steun is er nodig? Samen kijken we ook hoe we deze avond een vervolg kunnen geven.

De lezing vindt plaats op woensdag 11 april a.s. om 19.30 uur inloop vanaf 19:00 uur.

In ’t Brummelhuis, Sint Willibrordusplantsoen 6 te Deurne.

 

Om inzicht te krijgen in het aantal verwachte personen

willen wij vragen of u zich aan wilt melden: contact@vankesseluitvaart.nl of info@liannevoncken.nl of noelle@praktijkamiant.nl

Ervaringen


"Ik ervaar Noëlle als een zeer bekwaam en zeer zorgvuldig therapeute. Zacht én doortastend. Ik heb het pad dat we samen hebben bewandeld als een mooi afgerond geheel ervaren. Per sessie én als geheel traject."

Marijke (62, Leren uiten emoties)

Toepaste behandeling: Beeldende therapie

"Ik ben weer helemaal opgebloeid, dankzij deze therapie!"

Man (58, depressie)

Toepaste behandeling: ACT


"De mens is als een mijn vol edelstenen,
de mooiste schat is in jezelf te vinden."

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel,
om je ziel te zien een kunstwerk."

- G.B. Shaw -

"Als je de ravijnen tegen stormen beschermt,
zul je nooit de schoonheid van hun groeven zien."

- Elisabeth Kubler-Ross -

"You can't use up creativity.
The more you use, the more you have."

"Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn,
in plaats van verdwaald te zijn in je verstand."

- Eckhart Tolle -