bg

Cafe Samen Een

Gepubliceerd op: 17 januari 2018

Start 6 april!

De eerste bijeenkomst van Café Samen Één is op vrijdag 6 april van 19:00-20:30 uur in het pakhuis in Hotel-restaurant Plein 5 aan de markt 5 in Deurne. Deze bijeenkomsten vóór en dóór jongeren (tussen de 12 en de 25 jaar) zullen iedere eerste vrijdag van de maand plaatsvinden. Voor jongeren uit Asten, Bakel, Deurne, Gemert, Helmond, Someren en omstreken. Aanmelden kan via het mail-adres cafesameneen@gmailcom. Leuk als je komt. Deelname is gratis, niets moet alles mag, Voel je van harte welkom

Ervaringen


"Ik ben weer helemaal opgebloeid, dankzij deze therapie!"

Man (58, depressie)

Toepaste behandeling: ACT

"Ik ervaar Noëlle als een zeer bekwaam en zeer zorgvuldig therapeute. Zacht én doortastend. Ik heb het pad dat we samen hebben bewandeld als een mooi afgerond geheel ervaren. Per sessie én als geheel traject."

Marijke (62, Leren uiten emoties)

Toepaste behandeling: Beeldende therapie


"De mens is als een mijn vol edelstenen,
de mooiste schat is in jezelf te vinden."

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel,
om je ziel te zien een kunstwerk."

- G.B. Shaw -

"Als je de ravijnen tegen stormen beschermt,
zul je nooit de schoonheid van hun groeven zien."

- Elisabeth Kubler-Ross -

"You can't use up creativity.
The more you use, the more you have."

"Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn,
in plaats van verdwaald te zijn in je verstand."

- Eckhart Tolle -