bg

Depressie

Veel mensen krijgen wel eens te maken met een periode van somberheid en verdriet. Ook kan zo’n periode wat langer aanhouden zeker als deze optreedt na een ingrijpende gebeurtenis. Ondanks dat kun je toch nog wel plezier beleven aan een fijne gebeurtenis. Een depressie beleef je echter anders, tijdens een depressie ervaar je een periode van somberheid heftiger en intenser. Je beleeft geen plezier meer aan de leuke dingen. Je hebt geen energie en ervaart voornamelijk verdriet, vermoeidheid, alsof er een donkere sluier over je heen ligt. Dikwijls voel je je futloos, gespannen of angstig zonder dat je weet waar dat vandaan komt.

 

Oorzaken depressie

Dikwijls ontstaat een depressie door een combinatie van persoonlijke eigenschappen en wat je meemaakt in je leven. Soms zijn lichamelijke ziekten ook een oorzaak voor het krijgen van een depressie. Sommige eigenschappen maken iemand extra kwetsbaar te maken voor depressie. Is het moeilijk voor je om problemen op te lossen? Of om bepaalde ingrijpende gebeurtenissen te verwerken? Vind je het lastig om steun en hulp te vragen? Ben je bang om te falen? Eis je veel van jezelf? Vind je dat je het nooit goed doet? Daarnaast kunnen de dingen die je meemaakt in je leven ervoor zorgen dat je depressief wordt.

 

Lees hoe andere zijn geholpen tijdens een depressie

Depressie symptomen

Je kunt de volgende symptomen ervaren wanneer je een depressieve periode ervaart: Je voelt je somber, hebt nergens zin in. Voelt je waardeloos of leeg. Je ervaart dikwijls verdriet, boosheid of geïrriteerdheid. Huilt veel of wilt graag huilen maar kan het niet. Angst, wanhoop, machteloosheid en schuld zijn gevoelens die dikwijls voorkomen. Lichamelijk kun je ook veel klachten hebben; vermoeidheid, geen zin in eten of juist veel eten. Hartkloppingen, trillende handen een gevoel van gespannenheid. Geen zin in seks. Slaapt slecht of juist heel veel.

 

Daarnaast kun je je dikwijls moeilijk concentreren, piekert veel, kunt moeilijk besluiten nemen. Het kan ook zijn dat je veel met de dood bezig bent, het gevoel hebben niet meer te willen leven. Soms reageer je langzaam, praat je langzaam en kun je niet zo goed nadenken. Je bent niet vooruit te branden of kunt juist niet stilzitten.

Alleen een arts kan vaststellen of je een depressie hebt, ga daarom zeker naar je huisarts als je veel van bovenstaande klachten herkent.

 

Therapie depressie

Afhankelijk van de ernst van de depressie is deze vaak goed te behandelen. Er zijn verschillende therapievormen mogelijk. Samen met je arts bekijk je welke therapievorm het beste bij je past. Het is goed om te kijken naar je eigen gedragspatronen en kijken waar je zelf iets aan kunt veranderen. Zelf kun je ook al een paar dingen doen, bijvoorbeeld regelmaat houden in je dag en je eetpatroon. Meer gaan bewegen en deel blijven nemen aan je sociale leven. Wanneer je een ingrijpende gebeurtenis hebt gehad zijn daar ook therapievormen voor.

 

Soms is het nodig dat je medicatie gebruikt of een combinatie van medicatie en therapie. Medicatie wordt uiteraard alleen voorgeschreven door je arts of psychiater.

 

Tips tijdens een depressie

Probeer contact te blijven houden met je vrienden en familie. Blijf of ga dingen doen die je leuk vindt of vroeger leuk vond, waar je energie van krijgt. Probeer ook regelmaat te houden in je leven, sta op vaste tijden op en ga op vaste tijden naar bed. Eet gezond en ook op vaste tijden. Bewegen en sporten geven ook een goed gevoel, als het kan in de buitenlucht. Neem je gevoel serieus, denk niet dat het vreemd is. Zorg voor ontspanning.

Als je erg depressief bent kan het zijn dat je veel aan de dood moet denken. Soms lijkt het leven uitzichtloos en zinloos waardoor je het gevoel hebt anderen tot last te zijn. Heb jij veel gedachten over de dood en wil je er met iemand over praten? Of maak je je zorgen over iemand die je kent? Op de website www.113.nl vind je meer informatie en kun je eventueel ook anoniem met iemand in contact komen.

 

Meer informatie over hoe ik jou kan helpen tijdens een depressie? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder.

 


Ervaringen


"Door ouders; Het gaat nu veel beter met Tim, hij weet nu dat hij zijn emoties mag uiten en hier dan ook mee om te gaan. Er zijn veel minder woede uitbarstingen sinds hij beeldende therapie heeft gehad. Zijn boosheid en verdriet is er natuurlijk nog wel, maar hij weet hier nu veel beter mee om te gaan.
Door Tim; Dank je wel dat ik hier mocht komen. Ik vond het heel fijn. Ik heb ook veel geleerd."

Tim (10, rouw problematiek)

Toepaste behandeling: Beeldende therapie gebaseerd op ACT

"Ik ervaar Noëlle als een zeer bekwaam en zeer zorgvuldig therapeute. Zacht én doortastend. Ik heb het pad dat we samen hebben bewandeld als een mooi afgerond geheel ervaren. Per sessie én als geheel traject."

Marijke (62, Leren uiten emoties)

Toepaste behandeling: Beeldende therapie


"De mens is als een mijn vol edelstenen,
de mooiste schat is in jezelf te vinden."

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel,
om je ziel te zien een kunstwerk."

- G.B. Shaw -

"Als je de ravijnen tegen stormen beschermt,
zul je nooit de schoonheid van hun groeven zien."

- Elisabeth Kubler-Ross -

"You can't use up creativity.
The more you use, the more you have."

"Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn,
in plaats van verdwaald te zijn in je verstand."

- Eckhart Tolle -