De balans tussen ruimte geven en steun bieden


Het blijft een lastige opgave om de balans te vinden tussen ruimte geven en steun bieden aan mensen die een verlies meemaken.

Het beste advies wat we hier kunnen geven is dat u contact blijft houden met de mensen wie het betreft. Contact, op welke manier dan ook, zorgt voor herstel. Blijf in gesprek over het wel of niet terugkeren op de werkvloer, ieder rouwproces is uniek, dus zou iedere begeleiding of aanpak ook uniek moeten zijn. Het vraagt voor u als leidinggevende ook moed, zonder in te vullen wat u denkt dat een ander nodig heeft.

We verwachten op het werk vaak een professionele houding van onze mensen, het uiten van emoties is hier dikwijls geen onderdeel van. Voor een werknemer zou het dan ook een lastige stap kunnen zijn om weer aan het werk te gaan. Neem voldoende tijd voor gesprekken met uw medewerker en stem af op zijn of haar behoefte.

Als u als leidinggevende onbekend bent met het begeleiden van verlies, of het begeleiden van een medewerker die langdurig of ernstig ziek is, laat u zich dan informeren. Uw rol is essentieel voor uw collega of medewerker en het lastige is dat rouwbegeleiding zich niet vast laat leggen in een protocol. Het blijft maatwerk.

Wij kunnen ook u als leidinggevende begeleiding bieden zodat u handvaten krijgt hoe om te gaan met uw medewerkers op dit vlak.

Informeert u gerust naar de mogelijkheden.

 

 

 

 

Aan het werk:

Werk kan in hoge mate bijdragen aan herstel. Werk biedt structuur en soms ook de nodige afleiding. Ook het gevoel hebben om iets bij te dragen kan bevorderend werken.

Dit geldt uiteraard alleen als de verhoudingen voor de periode van verlies al goed waren.

De empathische houding van u als leidinggevende geeft het vertrouwen weer terug te kunnen keren op de werkvloer.

Het is fijn als er op het werk een plek is waar iemand zich even kan terugtrekken.

 

Verzuim:

Iedereen beschikt over een bepaalde mate van veerkracht. Hiermee bedoelen we het vermogen om terug te veren na een tegenslag of verlieservaring. De mate waarin we veerkracht kunnen vinden is afhankelijk van meerdere factoren.

Er is dikwijls geen aanwijsbare periode van rouw. Rouw dient zich vaak in gefragmenteerde delen aan. Hierdoor zou het kunnen zijn dat iemand direct na het verlies weer prima functioneert op het werk, maar dat hij of zij na enige tijd toch weer uitvalt. Rouw kent geen einddatum.

Professionele hulp


Rouw is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Als leidinggevende kunt u al veel doen. Weet echter wel uw grenzen en die van andere medewerkers. Als zich lichamelijke of psychische klachten ontwikkelen bij uw collega of medewerker is het wellicht raadzaam om professionele hulp in te roepen. Ook als er meer dan voorheen sprake is van conflicten, vermoeidheid, emoties of wanneer u merkt dat er afleiding gezocht wordt in stimulerende middelen kan het zin hebben om professionele hulp te gaan zoeken.

Een gerichte begeleiding van rouw op het werk zou de verzuimduur met 28% kunnen verkorten (Neijenhuis, van Wielink en Wilhelm, 2012)

Neem contact op

Gebaseerd op kennis en ervaring maken wij een proces op maat wat afgestemd is op uw behoefte. Neem gerust contact met ons op voor informatie.


  Contactgegevens

  • Praktijk Amiant
  •  Industrielaan 6
  •  5721 BC Asten
  • 085-0240068
  • 06-11464628
  •  
  • Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar. Het beste kunt u bellen tussen 13:00 en 15:00. Nemen we de telefoon niet op, dan zijn we wellicht in gesprek en nemen we zo snel mogelijk contact op.
  •  
  • info@praktijkamiant.nl