Amiant is een vrijgevestigde praktijk voor psychosociale hulpverlening

Gespecialiseerd in veranderingsprocessen, rouw en verliesbegeleiding.

Neem contact op

Amiant is een vrijgevestigde praktijk voor psychosociale hulpverlening

We zijn gespecialiseerd in veranderingsprocessen, rouw en verliesbegeleiding. Verlies zien wij in de breedste zin van het woord. Het verlies van een dierbare is een zeer heftige ervaring. Maar ook het verlies van je baan, je gezondheid of een scheiding kan een rouwreactie teweeg brengen. We maken gebruik van diverse, bewezen, effectieve methodes zoals Verliesbegeleiding, ACT, EMDR en beeldende therapie.

Ieder rouwproces is uniek, net zoals iedere mens uniek is. Daarom werken we niet met een standaard protocol, maar kijken we naar de mens die tegenover ons zit. Gebaseerd op kennis en ervaring bieden we begeleiding op maat welke afgestemd is op uw behoefte.

Neem contact op
 

Elk verlies brengt verandering met zich mee, elke verandering een verlies


 • Verlies van een dierbare
 • Rouw

  Het verlies van een dierbare is een zeer heftige ervaring. Het weten dat het zo ontzettend pijn en verdriet doet iets of iemand te verliezen omdat je zoveel van die ander gehouden hebt, kan belangrijke informatie zijn voor het omgaan met verlies. Rouw is de pijn van de liefde middenin je hart. Rouw is arbeid, hard werken. We spreken liever niet van verwerken, het lijkt dan alsof rouwen ooit klaar is. Wij geloven dat je kunt leren omgaan met alle (verwarrende) gevoelens die hierbij voorkomen, waardoor de intense pijn na verloop van tijd kan verminderen.

  Soms is het nodig dat het aankijken van deze pijn even uitgesteld wordt of dat nabestaanden de pijn blijven vasthouden, omdat ze bang zijn dat ze hun dierbare zullen vergeten. Gedurende een korte tijd is dit niet erg. Duurt dit langer en krijgt men last van deze manier van rouwen dan kan er complexe of chronische rouw ontstaan.
  Bij Amiant bieden we hulp aan alle vormen van verlies, ook als er geen sprake is van complexe rouw. Soms hebben we maar een enkel of paar gesprekken nodig.

 • Levend verlies
 • Verlies van gezondheid

  Levend verlies omvat verschillende vormen van verlies zoals het verlies van gezondheid, het krijgen van een kind met een beperking of wanneer een ouder gaat dementeren.
  Verlies van gezondheid kan een chronisch rouwproces op gang brengen. In eerste instantie zal, tijdens het horen van de diagnose, de verdere uitleg niet geregistreerd worden. Pas daarna, wanneer dit proces opnieuw doorlopen wordt volgt de periode van pijn. Het telkens weer geconfronteerd worden met de dingen die niet meer kunnen, of in mindere mate kunnen geeft chronische rouw. Het in kaart brengen wat de impact is van dit proces geeft inzicht voor uzelf maar ook van uw omgeving. Belangrijk ook is om te onderzoeken wat er nog wel kan zowel lichamelijk als mentaal. Hoe gaat iemand om met dit verlies, de pijn, de onmacht en kwaadheid rondom de ziekte.
  Wij helpen u om te gaan met deze gevoelens en te kijken naar uw mogelijkheden, wat u allemaal wél kunt. Het evenwicht vinden tussen ziek zijn en kunnen. Het herkennen en vervolgens erkennen van alle emoties die hierbij komen kijken.

 • Relatiebreuk
 • Rouw bij (echt) scheiding

  Het gaat hierbij om het beëindigen van een duurzame relatie. Dit is een van de meest grote verliezen die je als mens kunt meemaken.
  Het verlies van de liefde en alles wat zo vertrouwd was kan een verlies-proces op gang brengen. Ook voor kinderen en andere volwassenen die betrokken zijn. De gevolgen van zo'n breuk zijn vaak langdurige van aard.
  Ook kan het ene verlies een ander verlies met zich meebrengen: het verliezen van een bepaalde leefstijl kan bijvoorbeeld leiden tot het verlies van het leven wat je had, met vrienden en kennissen die daarbij hoorden
  Binnen onze praktijk hebben we oog voor iedereen. Voor u, als u in een scheiding terecht komt, maar zeker ook voor de kinderen, zij móeten gezien worden.

 • Diffuus verlies
 • KOPP/KOV, Emigratie

  KOPP is een afkorting voor Kind van een Ouder met een Psychisch Probleem. Hieronder vallen ook broers, zussen, ouders van mensen met een psychische aandoening. Er is nog steeds veel te weinig aandacht voor deze doelgroep. Professionals zijn dikwijls niet bekend met de klachten die dit met zich mee kan brengen.
  Wanneer iemand ziek wordt binnen een gezin betekent dat naast de vele zorgen soms ook dat de rollen omgedraaid worden, dat kinderen voor hun ouders gaan zorgen in plaats van andersom. Dit is een zware verantwoordelijkheid, zeker als dit gedurende langere tijd plaatsvindt.
  Bij Amiant hebben we oog voor mensen die psychisch ziek zijn, maar ook voor mensen die ervaren dat hun naaste psychisch ziek is. We geven handvatten hoe hier mee om te gaan en ook heel belangrijk: hoe goed voor zichzelf te zorgen.
  Emigratie kan ook een gevoel van verlies op roepen. Een verlies wat niet goed te duiden is.

 • Arbeidsverlies
 • Reorganisaties, verlies van baan of bedrijf

  De aankondiging van een ontslag komt dikwijls hard aan, gevoelens van verbijstering, boosheid en onzekerheid komen veelvuldig voor. Het verlies van een baan is niet alleen maar het verlies van werk, het kan ook verlies van financiële zekerheid met zich meebrengen of verlies van identiteit.
  Het aangaan van het verliesproces is de manier waarop we geleerd hebben hoe hier mee om te gaan, dikwijls terug te herleiden naar onze jongste levensjaren en de verliezen die nog meer zijn doorgemaakt. De één zal zich terugtrekken in contact terwijl de ander juist het gevecht aan zal gaan om het effect van dit verlies aan te kunnen kijken. Ieder zal op een andere manier om gaan met stressvolle situaties.
  De omstandigheden op de arbeidsmarkt hebben uiteraard ook invloed.
  Binnen de praktijk kijken we in welke mate u om kunt gaan met alle gevoelens die bij een baanverlies komen kijken. We kijken ook hoe we veerkracht kunnen ontwikkelen en draagkracht kunnen vergroten.

 • Traumabegeleiding
 • Traumatische Rouw

  Een traumatische rouw reactie wordt bepaald door twee factoren; de aard van de relatie van de nabestaande met de overledene en de grootte en heftigheid van de gebeurtenis.
  Een stressreactie kan een nabestaande in shock brengen, in ongeloof en verdoving. Dit kan enkele dagen en weken aanhouden. Symptomen zijn verwarring, paniek en angst. Soms voelt men zich ook uitgeput en leeg.
  Het aanhouden van het zien van de gebeurtenissen, de pijn, allerlei gevoelens zoals schuld, boosheid, schaamte en verdriet kunnen erg verwarrend zijn.
  Een traumatische gebeurtenis kan leiden tot gecompliceerde en aanhoudende rouw. Het zoeken naar betekenis is een belangrijk gegeven in dit rouwproces. Een zoektocht naar oorzaken en samenhang. Men probeert te begrijpen naar wat er is gebeurd.
  Traumatische rouw komt vrij algemeen voor, veel mensen kunnen deze goed doorstaan. Dit is afhankelijk van een aantal factoren: veerkracht, zelfbekrachtiging, positieve emotie en humor zijn manieren om effectief om te kunnen gaan met tegenslag.

 • Begeleiding bij aankomend sterven
 • Aankomend sterven

  Wanneer u te horen krijgt dat u of iemand in uw omgeving gaat overlijden is het belangrijk dat ook de naasten goed begeleidt worden.
  Het brengt veel wisselende gevoelens met zich mee. Zowel bij degene die ziek is als bij de naasten. Er breekt een periode vol onzekerheid en verdriet aan.
  Bij Amiant begeleiden we gezinnen die in dit proces terecht komen. We richten ons hierbij op de naasten. Het rouwproces is al gestart op het moment dat men te horen krijgt dat er iemand binnen het gezin komt te overlijden. Door vooraf al een band op te bouwen en informatie te verstrekken kan het rouwproces na het overlijden beduidend anders verlopen.

  Op dit moment bieden we nog geen stervensbegeleiding aan binnen Amiant. Wellicht is dit in de toekomst wel mogelijk.

 • Niet-natuurlijk Verlies
 • Niet-natuurlijk verlies

  Doodsoorzaken zoals moord, suïcide, doodslag, oorlogsgeweld of vermissing is een complex verlies welke niet perse tot complexe rouw hoeft te leiden. Het is wel een feit dat een niet-natuurlijke doodsoorzaak moeilijker te integreren is. Mentaal zijn mensen hier dikwijls niet op voorbereid en kan dus leiden tot ongekende emoties, gedachten en gedrag.
  Het overlijden van een dierbare roept bij nabestaanden dikwijls de vraag op naar de zin van het eigen leven. Als nabestaanden zin kunnen geven aan het verlies is dit goed voor het rouwproces. Bij een niet-natuurlijk verlies is dit zoals gezegd complexer waarbij we dikwijls diverse therapievormen inzetten. (denk hierbij bijvoorbeeld aan gedragstherapie en EMDR)

  Elk verlies brengt verandering met zich mee, elke verandering een verlies


  Rouw

  Het verlies van een dierbare is een zeer heftige ervaring. Het weten dat het zo ontzettend pijn en verdriet doet iets of iemand te verliezen omdat je zoveel van die ander gehouden hebt, kan belangrijke informatie zijn voor het omgaan met verlies. Rouw is de pijn van de liefde middenin je hart. Rouw is arbeid, hard werken. We spreken liever niet van verwerken, het lijkt dan alsof rouwen ooit klaar is. Wij geloven dat je kunt leren omgaan met alle (verwarrende) gevoelens die hierbij voorkomen, waardoor de intense pijn na verloop van tijd kan verminderen.

  Soms is het nodig dat het aankijken van deze pijn even uitgesteld wordt of dat nabestaanden de pijn blijven vasthouden, omdat ze bang zijn dat ze hun dierbare zullen vergeten. Gedurende een korte tijd is dit niet erg. Duurt dit langer en krijgt men last van deze manier van rouwen dan kan er complexe of chronische rouw ontstaan.
  Bij Amiant bieden we hulp aan alle vormen van verlies, ook als er geen sprake is van complexe rouw. Soms hebben we maar een enkel of paar gesprekken nodig.

  Verlies van gezondheid

  Levend verlies omvat verschillende vormen van verlies zoals het verlies van gezondheid, het krijgen van een kind met een beperking of wanneer een ouder gaat dementeren.
  Verlies van gezondheid kan een chronisch rouwproces op gang brengen. In eerste instantie zal, tijdens het horen van de diagnose, de verdere uitleg niet geregistreerd worden. Pas daarna, wanneer dit proces opnieuw doorlopen wordt volgt de periode van pijn. Het telkens weer geconfronteerd worden met de dingen die niet meer kunnen, of in mindere mate kunnen geeft chronische rouw. Het in kaart brengen wat de impact is van dit proces geeft inzicht voor uzelf maar ook van uw omgeving. Belangrijk ook is om te onderzoeken wat er nog wel kan zowel lichamelijk als mentaal. Hoe gaat iemand om met dit verlies, de pijn, de onmacht en kwaadheid rondom de ziekte.
  Wij helpen u om te gaan met deze gevoelens en te kijken naar uw mogelijkheden, wat u allemaal wél kunt. Het evenwicht vinden tussen ziek zijn en kunnen. Het herkennen en vervolgens erkennen van alle emoties die hierbij komen kijken.

  Rouw bij (echt) scheiding

  Het gaat hierbij om het beëindigen van een duurzame relatie. Dit is een van de meest grote verliezen die je als mens kunt meemaken.
  Het verlies van de liefde en alles wat zo vertrouwd was kan een verlies-proces op gang brengen. Ook voor kinderen en andere volwassenen die betrokken zijn. De gevolgen van zo'n breuk zijn vaak langdurige van aard.
  Ook kan het ene verlies een ander verlies met zich meebrengen: het verliezen van een bepaalde leefstijl kan bijvoorbeeld leiden tot het verlies van het leven wat je had, met vrienden en kennissen die daarbij hoorden
  Binnen onze praktijk hebben we oog voor iedereen. Voor u, als u in een scheiding terecht komt, maar zeker ook voor de kinderen, zij móeten gezien worden.

  KOPP/KOV, Emigratie

  KOPP is een afkorting voor Kind van een Ouder met een Psychisch Probleem. Hieronder vallen ook broers, zussen, ouders van mensen met een psychische aandoening. Er is nog steeds veel te weinig aandacht voor deze doelgroep. Professionals zijn dikwijls niet bekend met de klachten die dit met zich mee kan brengen.
  Wanneer iemand ziek wordt binnen een gezin betekent dat naast de vele zorgen soms ook dat de rollen omgedraaid worden, dat kinderen voor hun ouders gaan zorgen in plaats van andersom. Dit is een zware verantwoordelijkheid, zeker als dit gedurende langere tijd plaatsvindt.
  Bij Amiant hebben we oog voor mensen die psychisch ziek zijn, maar ook voor mensen die ervaren dat hun naaste psychisch ziek is. We geven handvatten hoe hier mee om te gaan en ook heel belangrijk: hoe goed voor zichzelf te zorgen.
  Emigratie kan ook een gevoel van verlies op roepen. Een verlies wat niet goed te duiden is.

  Reorganisaties, verlies van baan of bedrijf

  De aankondiging van een ontslag komt dikwijls hard aan, gevoelens van verbijstering, boosheid en onzekerheid komen veelvuldig voor. Het verlies van een baan is niet alleen maar het verlies van werk, het kan ook verlies van financiële zekerheid met zich meebrengen of verlies van identiteit.
  Het aangaan van het verliesproces is de manier waarop we geleerd hebben hoe hier mee om te gaan, dikwijls terug te herleiden naar onze jongste levensjaren en de verliezen die nog meer zijn doorgemaakt. De één zal zich terugtrekken in contact terwijl de ander juist het gevecht aan zal gaan om het effect van dit verlies aan te kunnen kijken. Ieder zal op een andere manier om gaan met stressvolle situaties.
  De omstandigheden op de arbeidsmarkt hebben uiteraard ook invloed.
  Binnen de praktijk kijken we in welke mate u om kunt gaan met alle gevoelens die bij een baanverlies komen kijken. We kijken ook hoe we veerkracht kunnen ontwikkelen en draagkracht kunnen vergroten.

  Traumatische Rouw

  Een traumatische rouw reactie wordt bepaald door twee factoren; de aard van de relatie van de nabestaande met de overledene en de grootte en heftigheid van de gebeurtenis.
  Een stressreactie kan een nabestaande in shock brengen, in ongeloof en verdoving. Dit kan enkele dagen en weken aanhouden. Symptomen zijn verwarring, paniek en angst. Soms voelt men zich ook uitgeput en leeg.
  Het aanhouden van het zien van de gebeurtenissen, de pijn, allerlei gevoelens zoals schuld, boosheid, schaamte en verdriet kunnen erg verwarrend zijn.
  Een traumatische gebeurtenis kan leiden tot gecompliceerde en aanhoudende rouw. Het zoeken naar betekenis is een belangrijk gegeven in dit rouwproces. Een zoektocht naar oorzaken en samenhang. Men probeert te begrijpen naar wat er is gebeurd.
  Traumatische rouw komt vrij algemeen voor, veel mensen kunnen deze goed doorstaan. Dit is afhankelijk van een aantal factoren: veerkracht, zelfbekrachtiging, positieve emotie en humor zijn manieren om effectief om te kunnen gaan met tegenslag.

  Aankomend sterven

  Wanneer u te horen krijgt dat u of iemand in uw omgeving gaat overlijden is het belangrijk dat ook de naasten goed begeleidt worden.
  Het brengt veel wisselende gevoelens met zich mee. Zowel bij degene die ziek is als bij de naasten. Er breekt een periode vol onzekerheid en verdriet aan.
  Bij Amiant begeleiden we gezinnen die in dit proces terecht komen. We richten ons hierbij op de naasten. Het rouwproces is al gestart op het moment dat men te horen krijgt dat er iemand binnen het gezin komt te overlijden. Door vooraf al een band op te bouwen en informatie te verstrekken kan het rouwproces na het overlijden beduidend anders verlopen.

  Op dit moment bieden we nog geen stervensbegeleiding aan binnen Amiant. Wellicht is dit in de toekomst wel mogelijk.

  Niet-natuurlijk verlies

  Doodsoorzaken zoals moord, suïcide, doodslag, oorlogsgeweld of vermissing is een complex verlies welke niet perse tot complexe rouw hoeft te leiden. Het is wel een feit dat een niet-natuurlijke doodsoorzaak moeilijker te integreren is. Mentaal zijn mensen hier dikwijls niet op voorbereid en kan dus leiden tot ongekende emoties, gedachten en gedrag.
  Het overlijden van een dierbare roept bij nabestaanden dikwijls de vraag op naar de zin van het eigen leven. Als nabestaanden zin kunnen geven aan het verlies is dit goed voor het rouwproces. Bij een niet-natuurlijk verlies is dit zoals gezegd complexer waarbij we dikwijls diverse therapievormen inzetten. (denk hierbij bijvoorbeeld aan gedragstherapie en EMDR)

  Lotgenotengroep verlies van broer of zus


  7 oktober, 21 oktober, 7 november en 18 november , 19.00 - 20.30uur

  Lotgenotengroep voor mensen die hun broer of zus verloren hebben.

  Het verlies van een broer of zus is een onderschatte vorm van rouw. In deze groep komen mensen samen die dezelfde ervaring delen.

  Meer info

  Begeleiding aan Werkgevers en trainingen aan (zorg,-) professionals

  Naast begeleiding aan particulieren bieden we ook advies en begeleiding aan werkgevers en/of hun werknemers en trainingen aan de (zorg,-) professionals.

  Ervaringen met Amiant

  Neem contact op

  Een praktijk met een luisterend oor. Gerichte behandeling, met ruimte voor eigen wensen. Ik ben hier erg goed geholpen. Ik voelde me gehoord en gezien.

  Lenny (69)
  Rouwproblematiek
  Rouw en Verliestherapie

  "Door ouders; Het gaat nu veel beter met Tim, hij weet nu dat hij zijn emoties mag uiten en hier dan ook mee om te gaan. Er zijn veel minder woede uitbarstingen sinds hij beeldende therapie heeft gehad. Zijn boosheid en verdriet is er natuurlijk nog wel, maar hij weet hier nu veel beter mee om te gaan.
  Door Tim; Dank je wel dat ik hier mocht komen. Ik vond het heel fijn. Ik heb ook veel geleerd."

  Tim (10)
  Rouw problematiek
  Beeldende therapie gebaseerd op ACT. Na overlijden opa.

  "Hi Noelle,
  Wij zijn deze week " veilig" teruggekomen na n onvergetelijke reis in Vietnam.
  Ik zou je nog even laten weten hoe het ging.
  Wij hebben totaal 5 vluchten gemaakt. 3 ervan gingen goed. Het betroffen vluchten zonder bijzonderheden en m.b.v. jouw tips werden het best relaxte vluchten. De andere 2 waren zwaarder. (....) Ik voelde dat de angst het won en op die momenten kon ik me naar mijn gevoel niet vastgrijpen aan de oefeningen. We gaan nog maar verder met trainen want dat reizen is toch wel fijn????
  Ingrid."

  Ingrid (51)
  Vliegangst, angst om te verongelukken
  3 sessies ACT-therapie

  Zo fijn, Mijn ervaringen binnen de gesprekken met Noëlle zijn bijzonder, heel laagdrempelig. Fijn met twee benen op de grond. Niets 'zweverigs' aan. Je kunt gerust een afspraak maken.

  Man (36)
  Overlijden van goede vriend
  Rouw en Verlies therapie

  In het begin dacht ik dat mijn angsten niet zouden kunnen komen door het overlijden van mijn moeder, maar gewoon zomaar. Nu weet ik hoe het werkt, zo'n rouwproces kan sommige gevoelens versterken. Sinds ik bij Amiant ben geweest heb ik beter inzicht in alles wat er in mijn lijf gebeurt. En kan ik er dus veel beter mee omgaan.

  Man (20)
  Overlijden van moeder / sociale angst
  Rouw en Verlies therapie

  Jammer dat het uur zo snel voorbij is, onze gesprekken heb ik als zeer waardevol ervaren. Mijn gevoelens rondom het verlies mochten en mogen er echt zijn. Hierdoor kan ik beter omgaan met mijn gevoelens rondom het verlies van mijn gezondheid.

  Vrouw (41)
  Verlies van gezondheid
  ACT gecombineerd met Rouw en Verlies Therapie en Beeldend werken

  Je mag fijn met de Playmobil spelen. Ook mocht ik verven en met de klei.

  Jongen (5)
  Overlijden broer
  Rouw en Verlies therapie gecombineerd met beeldend werken

  Dank je wel Noëlle dat ik bij jou mocht komen. Ik weet nu beter hoe ik om moet gaan met mijn gevoelens rondom de scheiding van mijn ouders.

  Meisje (15)
  Verlies ervaring door scheiding van ouders
  Rouw en Verlies therapie gecombineerd met ACT

  In het begin was het erg zwaar. Het overlijden van mijn dochter beleef ik nog steeds als moeilijk. In het begin kwam in wekelijks bij Noëlle voor steune en kracht. Nu ik een tijd verder ben kan ik weer genieten van het leven. Soms heb ik nog behoefte aan een gesprek, gewoon zomaar, omdat de rouw dan weer aan de deur klopt.

  Vrouw (52)
  Overlijden dochter
  Rouw en Verlies therapie

  Dit jaar ben ik regelmatig bij jou geweest voor het verwerken van 2 miskramen eerder dit jaar en mijn eigen onzekerheid en alle onzekerheden in mij toen nog prille zwangerschap.
  Ik ben vorige week dinsdag bevallen van een prachtige dochter.
  We hebben we nog best wat onzekerheden gehad qua zwangerschap. Ik heb toen de technieken die je mij geleerd hebt zo fijn kunnen toepassen. Ook het terug kijken op de bevalling en het kunnen plaatsen van de hele gebeurtenis (de bevalling) kan ik een stuk beter door jou hulp.
  Nogmaals super bedankt voor je hulp! Ik zou het iedereen aanraden om therapie bij jou te volgen.

  Vrouw (27)
  Begeleiding na 2 miskramen
  Verliestherapie in combinatie met ACT
   

  Laatste Amiant berichten

  Bekijk alle berichten

  Neem contact op

  Gebaseerd op kennis en ervaring maken wij een proces op maat wat afgestemd is op uw behoefte. Neem gerust contact met ons op voor informatie.


   Contactgegevens

   • Praktijk Amiant
   •  Industrielaan 6
   •  5721 BC Asten
   • 085-0240068
   • 06-11464628
   •  
   • Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar. Het beste kunt u bellen tussen 13:00 en 15:00. Nemen we de telefoon niet op, dan zijn we wellicht in gesprek en nemen we zo snel mogelijk contact op.

    Bij vragen over trainingen krijgt u binnen 2 werkdagen bericht.
   •  
   • info@praktijkamiant.nl