Vergoedingen zorverzekeringen


20201123_NFG-vergoedingenoverzicht_2021

Via dit document kun je controleren of en hoeveel je zorgverzekering consulten vergoed in 2021.

Ons advies is bij twijfel altijd vooraf contact op te nemen met je zorgverzekering.