De vijf fases van rouw zijn eerder beschreven door Elisabeth Kübler Ross. Deze beschrijven de manier waarop zij waarnam dat bepaalden fasen doorlopen werden.

Inmiddels is de theorie van deze arts achterhaald en heeft men nieuwe ideeën en inzichten omdat het gebruik hiervan impliceert dat een rouw proces volgens deze stadia en in deze volgorde doorlopen zou moeten worden.

Dit is echter niet het geval, de verschillende fasen zijn zeker herkenbaar en ook bruikbaar in de begeleiding bij nabestaanden. Iedereen verwerkt deze verschillende fasen op zijn eigen manier en volgorde. Een rouw periode of een bepaalde fase gaat al in wanneer iemand het slechte nieuws krijgt. Rouw is een natuurlijke reactie op een abnormale gebeurtenis.

 

Hoe lang duurt een rouwproces?

Rouwverwerking is een individueel proces, een uniek proces. Ieder persoon rouwt op een andere manier. Zoals iedere mens uniek is. Hierdoor is het niet makkelijk te omschrijven hoe lang een rouwproces of fase van rouw duurt. Elisabeth Kübler-Ross heeft dit toch gedaan aan de hand van vijf fasen. Soms is het nodig een periode van ontkenning in te lassen, alvorens men aan het rouwen of aan het verdriet toekomt. Of andersom dat men eerst heel veel in het verleden, het verdriet en alle andere gevoelens die bij het verlies horen wil zijn. Pas daarna komt er ruimte voor het doorgaan, de zingeving en de acceptatie van het verlies. Een goed bruikbaar advies om mensen nabij te zijn wanneer men een verdrietige ervaring heeft is goed luisteren. Mensen willen hun verhaal vertellen. Waarbij ze aan de ene kant kunnen rouwen om wat hen is overkomen en aan de anderen kan kunnen werken aan hun herstel.

 

Wat zijn de vijf fasen van rouw?

De genoemde fasen van rouw; Ontkenning, (onderdrukte) woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Zijn in 1969 beschreven door Elisabeth Kübler-Ross. Zij beschreef deze fasen toen ze werkzaam was als stervensbegeleider. Deze fasen zijn echter ook te onderscheiden in ieder transformatieproces. Kübler Ross heeft het over een aantal fasen waarop men om zou kunnen gaan met rouw of een verlies. Hierbij kan het gaan over een rouw fase na het overlijden van een dierbare , maar ook over het omgaan met bepaalde ziektes. De manier waarop men met verdriet omgaat is heel persoonlijk.

 

Hoe lang duurt iedere fase van rouw?

Zoals hierboven reeds is benoemd is het niet eenduidig aan te geven hoe lang een fase van rouw duurt. De manier waarop iemand rouwt is individueel. Waar de ene persoon het nodig heeft om langer in de eerste fase, de ontkenning te zijn, om vervolgens van de derde fase, onderhandelen naar de tweede fase de woede te hoppen. Is het voor de ander weer nodig om een andere volgorde aan te houden. Het belangrijkste pluspunt van dit model is dat mensen zich herkennen in de fasen van rouw die ze mogen doorlopen. Op hun eigen manier.

Het verlies van iets of iemand van wie men veel houdt kan een rollercoaster aan emoties teweeg brengen. Door deze te beschrijven heeft Kübler Ross ertoe bijgedragen dat personen hun emotie beter konden begrijpen. We herkennen het verdriet, schuld, schaamte, boosheid, onzeker zijn, opluchting en zo verder.

 

De vijf fasen van rouw volgens het Kübler-Ross model

 

Fase 1: ontkenning;

Deze eerste fase geeft aan dat men in eerste instantie ontkenning voelt van het slechte nieuws. De pijn van het verlies is te groot. Hierdoor gaan mensen ontkennen dat hun dierbare is overleden of dat ze afscheid moeten nemen van dat waar ze zoveel van hielden.

 

Fase 2: woede

Als de waarheid tot iemand is doorgedrongen ontstaat er vaak boosheid. De onzekerheid kan woede oproepen. Onder de woede lig de pijn. In deze fase wil men ook het gevecht aangaan.

 

Fase 3: onderhandelen

Deze fase, de derde fase noemt men ook wel de onderhandelingsfase. Kübler Ross omschreef deze fase ook wel als de fase waarin men nog hoop heeft op herstel.

 

Fase 4: depressie

Wanneer de realiteit geaccepteerd wordt komen gevoelens van verdriet, spijt, angst, schuld en onzekerheid naar boven. Soms wordt een verlies vanuit het verleden weer aangeraakt. Men kan behoefte hebben aan het steeds weer uiten van het verdriet. Het verhaal wil verteld en verteld worden. Onder het verdriet ligt vaak boosheid en woede. Onderdrukte woede zou een oorzaak van depressie kunnen zijn.

 

Fase 5: aanvaarding;

Deze vijfde fase is ook weer anders dan de eerdere fase. Hier gaat het om accepteren. De wijze waarop ieder deze fase invult is ook weer uniek. De acceptatie van het verlies en de berusting of te wel aanvaarding neemt tijdens de vijfde fase toe. De realiteit komt langzaam aan onder ogen. De waarheid is soms heel moeilijk te aanvaarden, uiteindelijk kan het verlies een natuurlijke vorm aannemen.

 

Ondersteuning nodig?

Wilt u hier meer over weten, of heeft u ondersteuning nodig in uw rouwproces? Binnen onze praktijk werken professionals met ieder hun specialisatie op het gebied van rouwbegeleiding en verlies. We heten u van harte welkom.

Neem contact op

Gebaseerd op kennis en ervaring maken wij een proces op maat wat afgestemd is op uw behoefte. Neem gerust contact met ons op voor informatie.


  Contactgegevens

  • Praktijk Amiant
  •  Industrielaan 6
  •  5721 BC Asten
  • 085-0240068
  • 06-11464628
  •  
  • Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar. Het beste kunt u bellen tussen 13:00 en 15:00. Nemen we de telefoon niet op, dan zijn we wellicht in gesprek en nemen we zo snel mogelijk contact op.

   Bij vragen over trainingen krijgt u binnen 2 werkdagen bericht.
  •  
  • info@praktijkamiant.nl